مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه فرشته تاسیس 1372
  

آدرس دبستان و پیش دبستان:  استان سمنان،شهرستان شاهرود ، خیابان 22 بهمن،خیابان آزادگان

تلفن : 32221414 023 - 32230414 023 - 32244826 023

آدرس متوسطه اول و دوم: استان سمنان، شهرستان شاهرود، خیابان امام ، کوچه عصمتیه

تلفن متوسطه اول: 32237712 023

       متوسطه دوم: 32220965 023

ایمیل:                                               fereshtehcomplex1372@gmail.com

کانال تلگرام:                                                           t.me/ fereshtehschooll

اینستاگرام:                                    instagram.com/fereshtehschooll_1372