علوم تجربی 1   انحلال پذیری گازها

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
752
1398/6/17
عمومی

فیلم آموزشی علوم هفتم مبحث انحلال پذیری گازها

احتمالا این تجربه را داشتید که پس از تکون دادن شیشه ی نوشابه و باز کردن درب بطری، گاز اون با فشار به سمت بیرون خارج شده، به نظرتون دلیلش چیه؟ برای پاسخ به این سوال باید با انحلال پذیری گازهای آشنا بشین پس توصیه میکنیم این ویدیو را حتما ببینید....

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی86

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی538

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی482

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی528

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی508

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی436

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها475

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش217

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها200

ادامه مطلب