علوم تجربی 3   جزوه عمومی علوم

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
615
1398/6/16
عمومی

فصل 1 : مواد و نقش آن ها در زندگی
1. با توجه به آنچه تاکنون آموخته اید ، مواد ) که همه چیزهایی که در اطراف ما وجود دارند از آنها ساخته شده اند ( را طبقه
بندی نمایید .
طبقه بندی دیگری که برای مواد مرسوم است ، تقسیم بندی آن ها به دو گروه مواد طبیعی و مصنوعی می باشد.
2. دانشمندان چگونه با استفاده از مواد مختلف ، فرآورده های جدید عرضه می کنند ؟ دانشمندان با مطالعه خواص مواد و ایجاد
تغییر در آن ها ، همواره در تلاش اند فرآورده های جدیدتر و با کارایی بهتر را عرضه کنند .
3. برخی از مهمترین و پرکاربرد ترین فلزات را نام برده و مثالهایی از کاربردهایشان را ذکر کنید .
الف ( آهن : آهن از تمامی فلزات بیشتر است و 95 درصد فلزات تولید شده در سراسر جهان را تشکیل می دهد. قیمت ارزان و
مقاومت بالای ترکیب آن استفاده از آن را بخصوص در اتومبیل ها ، بدنه کشتی های بزرگ و ساختمان ها اجتناب ناپذیر
می کند. همچنین آهن برای تولید فولاد نیز بکار می رود.
ب ( آلومینیوم : در صنایع حمل و نقل ) اتومبیل ها ، هواپیماها ، کامیون

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی118

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی568

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی503

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی557

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی544

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی462

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها497

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش227

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها216

ادامه مطلب