آموزش آمادگی دفاعی   درس 1 تا 12

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
766
1398/6/11
عمومی

1- چرا انسان هاي نخستین ، غارها را به عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب کردند ؟ براي در امان ماندن از
خطرات طبیعی و سرما و گرما و حمله حیوانات وحشی و ... .
2- چرا در گذشته مردم یک روستا یا یک شهر در قلعه اي بزرگ زندگی می کردند ؟ چرا آنان اطراف شهر خود
دیوار (برج و بارو) می کشیدند؟ براي دفاع از خود در مقابل دشمنان
3- اگر ایجاد امنیت براي منزل مسکونی تان به شما واگذار شود. راهکارهاي پیشنهادي خود را ارائه دهید. 1- براي
حیاط یا پنجره ها از نرده جهت محافظت استفاده نماییم 2- از در ضد سرقت استفاده نماییم 3- از سالم بودن لوله هاي گاز
مطمئن شویم 4- دوربین مداربسته نصب کنیم و ...

آخرین آموزشها

1399/8/3

شیمی 1   شیمی دهم

سال دهم   ریاضی و تجربی120

ادامه مطلب

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی571

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی509

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی562

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی552

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی466

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها499

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش231

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها219

ادامه مطلب